«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління» - періодичне наукове видання, адресоване фахівцям у царині державного та муніципального управління, дослідникам теорії та історії управлінської думки, управлінцям-практикам, політичним аналітикам і політтехнологам, викладачам вузів, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями розвитку державного управління та місцевого самоврядування в Україні та за кордоном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Періодичність журналу: щоквартально.

Журнал видається з 2014 року.

 Атестовано: Міністерством освіти і науки України. Наказ МОН України № 793 від 04.07.2014 р

Зареєстровано: Міністерство юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20610-10410Р від 24.02.2014 р р

 Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.01.2002 р

 Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43  (38044) 239 3172, 239 3222; факс 239 3128

 

 Журнал зареєстровано в системі «Російський індекс наукового цитування» (РІНЦ). Ліцензійний договір № 121-03 / 2015 від 03 березня 2015 року.

 

В журналі друкуються раніше не опубліковані авторські статті, матеріали науково-методичних семінарів, конференцій, «круглих столів» з питань теорії, історії та практики державного управління і місцевого самоврядування.

 

Тематичні рубрики журналу:

  • Теорія та історія державного управління.
  • Механізми державного управління.
  • Публічне управління і адміністрування.
  • Державна політика.
  • Державна служба.
  • Місцеве самоврядування та розвиток територій.
  • Геополітичні аспекти державного управління.
  • Інноваційні технології в державному управлінні.

  

Мови публікацій: українська, англійська, російська.