ISSN 2616-9207 (Online), ISSN 2616-9193 (Print)

"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління" - рецензований науковий журнал відкритого доступу. До 2014 року журнал видавався під назвою "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія". Як самостійне видання журнал перереєстровано у 2014 році. 

Журнал є проектом філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Цілі журналу:

  • розвиток наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування;
  • інтернаціоналізація української науки та освіти у галузі публічного управління та адміністрування.
  • Експертна підтримка органів державної влади та місцевого самоврядування України.
  • Адаптація системи публічного управління та адміністрування України та стандартів Європейського Союзу.

Академічна спеціалізація журналу:

  • Історія публічного управління та адміністрування
  • Механізми публічного управління та адміністрування
  • Державна служба
  • Місцеве самоврядування
  • Державне управління у сфері безпеки
  • Освіта державних службовців

 

Видається чотири рази на рік.

Зареєстровано
Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20610–10410Р від 24.02.2014 р.

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02