Матеріали, які подаються до окремих розділів журналу, мають бути оформлені відповідно до наведених нижче вимог.

1. Правила оформлення наукових статей

Загальні вимоги до оформлення статті: 

 • текстовий редактор – Word;
 • тип файлу – .doc або .docx;
 • формат сторінки – А4;
 • поля – верхнє, нижнє, праве – по 20 мм, ліве – 30 мм;
 • нумерація сторінок – автоматично, зверху посередині, без номеру на першій сторінці, без колонтитулів;
 • обсяг документу (з усіма структурними елементами) – від 25 до 30 тис. знаків (з пробілами);
 • шрифт − Times New Roman;
 • розмір шрифту (кегль) для основного тексту − 14, для окремих елементів – може вказуватися додатково в подальшій інструкції;
 • стиль шрифту для основного тексту – по умовчанню, для окремих елементів – може вказуватися додатково в подальшій інструкції (напівжирний, курсив або підкреслений);
 • міжрядковий інтервал для основного тексту – 1.5, для окремих елементів – може вказуватися додатково в подальшій інструкції;
 • абзац – 1,25 см;
 • вирівнювання тексту - по ширині.
 • лапки в тексті використовуються лише друкарські (« »), не можна використовувати (“ ”), крім випадків, коли всередині цитати використовується слово (або словосполучення) в лапках, тоді використовуються такі лапки: (“ ”);
 • вигляд апострофу має відповідати шрифту документу, а саме (’);
 • для позначення тире використовується знак короткого тире (–), який у редакторі Word автоматично виставляється через послідовність натискання клавіш «пробіл»-«дефіс»-«пробіл» між двома словами (при налаштуваннях «по-умовчанню» «параметрів автозаміни»). Перед та після короткого тире повинні залишатися пробіли. Зразок: Столиця Франції – Париж (порядок набору: «слово», «клавіша пробіл», «слово», «клавіша пробіл», «клавіша дефіс», «клавіша пробіл», «слово»);
 • дефіс (-) використовується у словах без пробілів. Зразок: Будь-коли (порядок набору: «слово», «клавіша дефіс», «слово»);
 • між словами ставить лише один пробіл;
 • між прізвищами та ініціалами в тесті обов’язково ставиться пробіл;
 • для позначення номеру біля цифр використовується символ (№) шрифту документу;
 • автоматична або примусова розстановка переносів у словах не використовується;
 • виноски подаються шляхом використання функції: «Виноски» (шлях у Word: вставка/послання/виноска). Налаштування повинні бути такі: Виноски: внизу сторінки; Формат номеру: 1,2,3,…; Почати з: 1; Нумерація: продовжити; Застосувати: до всього документу. Розмір шрифту виноски – 10, міжрядковий інтервал – 1;
 • Не рекомендується вводити які-небудь скорочення в назву статті, ключові слова та анотацію. Одиниці фізичних величин приводять в системі СІ.

Перелік обов'язкових структурних елементів статті та порядок їх розташування:

 • УДК (ліворуч, без абзацу, розмір шрифту 14); (інструкція);
 • прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) (праворуч, без абзацу, шрифт Times New Roman, жирний, розмір 14). Прізвища, ім’я та по-батькові співавторів розділяються комами;
 • науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail автора (авторів) без скорочень (праворуч, без абзацу, шрифт Times New Roman, прямий, розмір 12). Відомості про кожного співавтора подаються окремими рядками;
 • назва статті (посередені, шрифт Times New Roman, жирний, розмір 14);
 • анотація укр. мова (інструкція);
 • ключові слова укр. мова (інструкція);
 • текст статті (інструкція);
 • список використаних джерел (інструкція);
 • References (список використаних джерел за міжнародними правилами) (інструкція);
 • дані про автора, назва статті, анотація та ключові слова російською мовою;
 • дані про автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою.

 

Оформлення посилань у тексті має відповідати окремій інструкції.

Якщо автор використовує у статті малюнки та таблиці, їх оформлення також має відповідати інструкції.

 

2. Правила оформлення матеріалів до розділу "Дискусії"

 Технічні вимоги до оформлення тексту - такі самі, як і для наукової статті, за виключенням обсягу матеріалу. Він має бути від 5 до 10 тис. знаків (з пробілами).

Структурні елементи матеріалу мають бути такими:

 • Ініціали, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail;
 • Назва матеріалу;
 • Текст матеріалу.

Оформлення посилань на джерело здійснюється безпосередньо в тексті, в квадратних дужках, одразу після наведеної цитати. Приклади бібліографічного опису використаного джерела наведені в «Інструкції з оформлення списку використаних джерел».

 

3. Правила оформлення матеріалів до розділу "Кафедра"

Матеріали до цього розділу оформлюються так само, як і наукові статті.

 

4. Правила оформлення матеріалів до розділу "Nota Bene"

 Технічні вимоги до оформлення тексту - такі самі, як і для наукової статті, за виключенням обсягу матеріалу. Він має бути від 2 до 3 тис. знаків (з пробілами).

Структурні елементи матеріалу мають бути такими:

 • Назва рецензії (посередині, розмір шрифту – 16);
 • Ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (з правого боку);
 • Бібліографічний опис рецензованої праці;
 • Текст рецензії.

Наприкінці рецензії обов’язково потрібно чітко зазначити теоретичне та практичне значення рецензованої праці.