Статті, що надійшли до редакції журналу, проходять обов'язкову процедуру рецензування. Термін надання рецензії - 1 місяць.

Процес рецензування є анонімним. Після ознайомлення зі статтею рецензент заповнює «Уніфіковану форму рецензії», в якій оцінює, зокрема, такі характеристики статті, як: актуальність теми, наукова новизна, логічність викладу, ступінь обгрунтованості висновків, практичну значущість. За результатами рецензування редакція може прийняти наступні рішення: 1) прийняти статтю до друку; 2) відмовити у публікації; 3) повернути статтю на доопрацювання. 

Коментарі рецензента до статті доводяться до відома автора в двох випадках: відхилення статті або повернення її на доопрацювання. Ознайомлення автора з повним текстом «Уніфікованої форми рецензії» не передбачене.

На доопрацювання статті за результатами рецензування автору дається 1 (один) місяць. Після закінчення цього терміну стаття вважається такою, що подана вперше.

Термін рецензування статті після доопрацювання - 2 тижні. Статті, які були доопрацьовані, але не пройшли повторне рецензування, - не публікуються.