Для надання можливості усім небайдужим до державно-управлінської проблематики презентувати свою думку на сторінках нашого журналу, в його структурі передбачено наступні розділи:

 

Наукові дослідження У цьому розділі публікуються наукові статті, проблематика яких відповідає тематичним рубрикам журналу.
   
Дискусії У цьому розділі публікуються матеріали наукових та науково-практичних конференцій, засідань "круглих столів" та теоретико-методологічних семінарів, які відповідають тематичним рубрикам журналу.
   

Кафедра

У цьому розділі публікуються наукові статті, присвячені проблемам викладання державного управління як навчальної дисципліни.
   
Nota Bene  У цьому розділі публікуються рецензії на наукові монографії а також на навчальні посібники і підручники, що присвячені проблематиці державного управління.

 

Редакційна колегія журналу не виключає, що у майбутньому перелік розділів журналу може бути розширено.